>
o rynku ISO referencje Kwalifikacje / uprawnienia zapytanie ofertowe kontakt

obrazek1

www.iso-rzeszow.com.pl

DZIAŁAMY OD 1998


ssasda


Norma ISO 14001


Jeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest oparty na systemie zarządzania jakością ISO 9001. Podstawową normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Istotą systemu jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych organizacji. Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości. System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 funkcjonuje w obszarze dobrowolnym i nie obowiązują w tym zakresie żadne szczególne wymagania prawne. Rodzaj działalności, rodzaje oddziaływań na środowisko i ich skala determinują potrzebę spełnienia konkretnych przepisów prawa.

Cele operacyjne:

  • ustanowienie, wdrożenie i utrzymenie systemu zarządzania środowiskowego
  • postępowanie zgodnie z ustaloną przez siebie polityką środowiskową
  • wykazanie zgodności z normą


Ważnymi elementami normy jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji, a także zaangażowanie wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza kierownictwa.