>
o rynku ISO referencje Kwalifikacje / uprawnienia zapytanie ofertowe kontakt

obrazek1

www.iso-rzeszow.com.pl

DZIAŁAMY OD 1998


ssasda


Norma ISO 9001 - charakteryzacja modelu systemu zarządzania


Jeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj

ISO 9001 jest normą określającą wymagania (które z kolei są pogrupowane w odpowiednie działy), do których spełnienia jest zobowiązana organizacja. Organizacja, która spełni wymagania zakładane przez normę, może otrzymać certyfikat zgodności (jednakże tylko przy pozytywnym wyniku audytu certyfikującego, który jest przeprowadzany przez zewnętrzną i całkowicie niezależną firmę).

Model systemu zarządzania w przypadku normy ISO 9001 opiera się na czterech czynnikach - są nimi kontekst organizacji, przywództwo; planowanie i wsparcie; funkcjonowanie; ocena działalności i doskonalenie. Czynniki te, wzajemnie powiązane i odpowiednio realizowane, warunkują zadowolenie klienta i spełnienie

Kierownictwo jest zawsze odpowiedzialne za należyte funkcjonowanie organizacji i przebieg procesów. To właśnie do kierownictwa należy wyznaczenie misji przedsiębiorstwa, kontekstu organizacji, szans i zagrożeń a także celów, do których organizacja będzie skutecznie dążyć. Bardzo ważnym jest późniejsze sprawdzanie, czy istotnie cele te są odpowiednio i konsekwentnie realizowane - by taki stan rzeczy zaistniał, kierownictwo musi najpierw opracować odpowiedni plan działania. Jeżeli mimo wszelkich starań cele nie zostają pomyślnie osiągane, do kierownictwa należy podjęcie odpowiednich działań. W treści normy ISO 9001 odpowiedzialność kierownictwa została uwzględniona w punkcie 5 - Przywództwo.

Zarządzanie zasobami związane jest z pracą, która zostaje wykonywana w danej organizacji. Tytułowymi zasobami jest zarówno infrastruktura w organizacji (czyli wszelkie urządzenia, sieci IT, narzędzia itp.), całe środowisko pracy, jak i ludzie wykonujący swoją pracę. Zarządzanie zasobami leży w gestii kierownictwa danej organizacji - decyduje ono zarówno o materiałach, które są potrzebne do odpowiedniego wykonania pracy, jak i o środkach finansowych, jakie zostaną na ten cel przydzielone. Ponadto decyduje także o liczbie zatrudnionych ludzi, przeprowadzanych szkoleniach itp. W treści normy ISO 9001 zarządzanie zasobami zostało uwzględnione w punkcie 7 - Wsparcie.

Realizacja wyrobu jest jednym z najważniejszych procesów - dzięki odpowiedniej realizacji (respektowaniu wymagań klienta, a więc na przykład warunków dostawy, specyfikacji danego produktu i tym podobnych) przedsiębiorstwo będzie mogło zgodnie z umową dostarczyć produkt, a tym samym zyskać zadowolenie klienta. W treści normy ISO 9001 realizacja wyrobu została uwzględniona w punkcie 8 - Funkcjonowanie.

Pomiary, analiza oraz doskonalenie są bardzo ważne dla firmy chcącej zyskać sobie zadowolenie swoich klientów. Bardzo ważne jest także stałe zwiększanie efektywności realizowanych usług i zwiększanie zadowolenie klienta. Analiza procesów przebiegających w danej organizacji pozwala stwierdzić, czy funkcjonują one w sposób optymalny oraz czy klient jest zadowolony z oferowanych usług. W treści normy ISO 9001 pomiary, analiza oraz doskonalenie zostały uwzględnione w punkcie 9 – Ocena działalności