>
o rynku ISO referencje Kwalifikacje / uprawnienia zapytanie ofertowe kontakt

obrazek1

www.iso-rzeszow.com.pl

DZIAŁAMY OD 1998


ssasda


ISO 45001:2018

Nowa norma ISO 45001:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ukazała się w marcu 2018 roku. W związku z tym norma OHSAS 18001 zostanie wycofana, a organizacje posiadające systemy zgodne z OHSAS będą miały 3 lata na dostosowanie ich do wymagań ISO 45001. Również polska norma PN N 18001 może być zastąpiona przez ISO 45001.


Norma ISO 45001 wykorzystuje wspólną strukturę z obecnych norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmy.


Zmiany dotyczą następujących aspektów:

  • Zwiększony nacisk na:
    • koncepcję zarządzania ryzykiem,
    • wymagania prawne i inne, konieczność wykazania zgodności, hierarchię kontroli,
  • Włączenie zarządzania zmianami,
  • Zmniejszenie ryzyka dla personelu i podwykonawców.
  • Zapewnienie, że wszystkie działania w tym polityka bezpieczeństwa BHP jest zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi
  • Zapewnienie ciągłości doskonalenia tak, aby dążyć do poprawy standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.