>
o rynku ISO referencje Kwalifikacje / uprawnienia zapytanie ofertowe kontakt

obrazek1

www.iso-rzeszow.com.pl

DZIAŁAMY OD 1998


ssasda


Norma PN-N-18001

Norma PN-N 18001 zawiera wytyczne dotyczące systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem i jest przybliżona konstrukcją do normy ISO 9001. PN-N-18001:2004 wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jest normą znaną jedynie na terenie Polski.

Polska Norma kładzie ogromy nacisk, czego nie zauważymy w normie OHSAS 18001:2007, na współudział pracowników w projektowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wprowadziła pojęcie zagrożenia znaczącego, co umożliwia działanie lepiej dopasowane do obszarów ktore są związane ze znaczącymi zagrożeniami.

Zakres stosowania:

  • wdrożenie systemu zarządzania BHP
  • ocena ryzyka zawodowego procowników
  • oceną ryzyka zawierająca prace podwykonawców oraz obecność gości

Podkreślić należy że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla we wdrożenie systemu daje wymierne efekty przekładające się na funkcjonowanie firmy. Norma PN-N-18001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia (Cyklu Deminga).